لیست تعرفه خدمات کامپیوتری سال ۹۸


در این صفحه میتوانید لیست تعرفه خدمات کامپیوتری سال ۹۸ اتحادیه صنف فناوران رایانه را مشاهده کنید . برای دیدن همین صفحات در سایت اصلی نیز می توانید روی لینک منبع پایین این صفحه کلیک کنید .

 

 

 

 

لینک منبع : ابلاغ تعرفه خدمات کامپیوتری سال ۹۸

برای دیدن نرخ خدمات کامپیوتری در محل رایان آسان می توانید روی این > لینک کلیک < کنید .