خدمات کامپیوتری رایگان

برای ساختن دنیایی بهتر و ایجاد چرخه انرژی مهربانی در جامعه، رایان آسان برخی از خدمات غیرحضوری کامپیوتری خود را به بازدید کنندگان و مشتریان سایت طبق شرایط ذیل ارائه و تقدیم می نماید.

این خدمات که کاملاً رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد شامل موارد زیر می شود :

– مشاوره در رفع مشکلات معمول کامپیوتری

– مشاوره برای خرید ، ارتقاء و فروش کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن 

– مشاوره برای انجام خدمات و تغییرات در زیرساخت شبکه یا نرم افزار های تحت شعاع آن

نکته :

– تمام خدمات یاد شده  تنها برای ۵ دقیقه قابل ارائه بصورت رایگان می باشند.

درخواست خدمات رایگان